Jippi!

Lördagen den 15:e oktober kommer vi att hålla en Pay & Cross på Össjö Terrängbana. Ett bra tillfälle att träna under tävlingslika förhållanden.

Hjälm och säkerhetsväst är obligatoriskt! Tänk på egen försäkring, eftersom ÖHS inte har någon försäkring som skyddar ryttare som använder Terrängbanan!

Det kommer att vara 2 olika nivåer:
Höjd: 60/80 cm, stockar, fasta hinder och vatten.
Höjd: 80/100 cm, stockar, fasta hinder och vatten, med möjlighet att även hoppa 110 cm.

Bangång från kl. 11.00, första start kl. 12.00

I båda klasserna finns alternativa vägar och höjder och det kommer att finnas personal på banan som hjälper till om det skulle behövas.

Anmälan görs till payjump@ossjohastsallskap.se ange namn och önskad höjd.
Betalning görs på plats (kontant eller swish): 100,-/start för medlemmar och för 120,-/start för icke-medlemmar

Banan ligger på Össjö-Boarpsvägen 300 m in från väg 13.

Välkomna!