Anläggningen på Össjö Gård drivs sedan 1/10 2018 av Össjö Gård i privat regi!