Några rader om våra fina förening Össjö Hästsällskap som är beläget på vackra Össjö Gård. Vår fantastiska anläggning som vi hyr består av vårt ridhus Gröna Hästen, en fin hoppbana samt en dressyrbana. Sedan 2014 hyr vi Össjö Gårds Terrängbana.

Efter man ridit kan man skritta av i naturen runtom. Vår vackra natur runt föreningen inbjuder till många härliga långturer. Vi har en väldig bredd av medlemmar, allt från hobbyryttare till EM-ryttare. Vi har en fin gemenskap med många eldsjälar.

Ridhuset Gröna Hästen

Ridhuset Gröna Hästen är helt uppfört och färdigställt våren 2000. Ridhuset är privatägt av Össjö Gård, och hela anläggningen hyrs av Össjö Hästsällskap. Ridhuset är byggt i stort sett helt i trä och har en luftig och ljus atmosfär.

För att få möjlighet att använda ridhuset måste du lösa ett ridhuskort samt vara medlem i föreningen. Medlemskapet gör att du även kan utnyttja ridklubbens anläggning som t ex utebanan samt hindermaterialet. Information om priser hittar du under medlemsinformation.

Vår Styrelse

Föreningen håller årsmöte senast den sista februari varje år. Detta är ett möte öppet för alla medlemmar och man har då möjlighet att påverka styrelsens sammansättning och andra viktiga frågor. Styrelsen sammanträder ca en gång i månaden och beslutar om allt som berör föreningens verksamhet.

Namn
Post
Mail
Jan Dülow
Ordförande
ordf@ossjohastsallskap.se
Anna-Maria Yxklinten
Kassör
kassor@ossjohastsallskap.se
Ursula Thell
Sekreterare
sekreterare@ossjohastsallskap.se
Jörgen Åberg
Ledamot
Hanna Lembke
Ledamot
Uno Yxklinten
Ledamot
Rebecca Barwich
Suppleant
Carin Frisk
Suppleant


Vid frågor eller synpunkter får ni gärna kontakta någon i styrelsen.