Vår Styrelse

Föreningen håller årsmöte senast den sista februari varje år. Detta är ett möte öppet för alla medlemmar och man har då möjlighet att påverka styrelsens sammansättning och andra viktiga frågor. Styrelsen sammanträder ca en gång i månaden och beslutar om allt som berör föreningens verksamhet.

Namn
Post
Mail
Ordförande
ordf@ossjohastsallskap.se
Kassör
kassor@ossjohastsallskap.se
Sekreterare
sekreterare@ossjohastsallskap.se
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant


Vid frågor eller synpunkter får ni gärna kontakta någon i styrelsen.