Medlemskap är obligatoriskt för alla som köper anläggningskort. Pg.: 704350-8 eller Swish: 123 07 48 608 gäller för alla insättningar!

Medlemskap:

Vuxen medlem: 350:- / kalenderår
Ungdom (tom 18 år): 200:- / kalenderår
Familjemedlemsskap: 750:-/kalenderår
Stödmedlem: 150:-/kalenderår

Namn, personnummer och adress måste anges på inbetalningen eller via mail: info@ossjohastsallskap.se. Ridsportsförbundets nya rutiner kräver att vi har dessa uppgifter.

Anläggningskort/Ridavgifter tills vidare (uppdaterad 20180103).

I anläggningskortet ingår Stora ridhuset, dressyrbanan och stora uteridbanan samt hindermaterial. (Det som plockas fram ställer man tillbaka igen.)

Föreningen har tagit ett policybeslut att alla som rider, såväl gammal som ung, skall använda hjälm.

Pg.: 704350-8 eller Swish: 123 07 48 608 gäller för alla insättningar!

Anläggningsavgift:

Anläggningskort kan lösas helårsvis Jan-Dec eller halvårsvis Jan-Juni och Juli-Dec. För anläggningskort för fler än 5 hästar skall kontakt tas med ÖHS:s styrelse!

 • 1-2 hästar: 1.200:-/helår
 • varje ytterligare häst: 500:-/helår
 • 1-2 hästar: 700:-/halvår
 • varje ytterligare häst: 300:-/halvår

 • Engångsavgift (medlem): 50:-/gång; (icke-medlem) 100:-/gång.

  Vid inbetalning ange namn och telefonnummer.

  Medryttarkort:

  500:-/helår
  Medryttarkortet knyts till ett anläggningskort och är personligt.
  OBS! Medlemsavgiften är obligatorisk annars gäller inte ÖHS olycksfallsförsäkring!

  Terrängbanan

  Össjö Gårds terrängbana som ligger på Össjö-Boarpsvägen drivs av föreningen och all hoppning på banan ska anmälas till boka@ossjohastsallskap.se, ange: namn, datum och antal ekipage!

  icke-medlem: 150,- per ekipage och tillfälle.
  medlem: 100,- per ekipage och tillfälle.

  Säsongskort:

  Medlem (personligt), 1-2 hästar: 1.200,-/säsong
  varje ytterligare häst: 500:-/säsong
  Icke-medlem (personligt), 1-2 hästar: 1.700,-/säsong
  varje ytterligare häst: 700:-/säsong

  OBS! På Össjö Hästsällskaps Terrängbana gäller inte ÖHS olycksfallsförsäkring utan endast ryttarens egna försäkringar!