Medlemskap inbetalas till. Pg.: 704350-8 eller Swish: 123 07 48 608!

Medlemskap:

Vuxen medlem: 350:- / kalenderår
Ungdom (tom 18 år): 200:- / kalenderår
Familjemedlemsskap: 750:-/kalenderår
Stödmedlem: 150:-/kalenderår

Namn, personnummer och adress måste anges på inbetalningen eller via mail: info@ossjohastsallskap.se. Ridsportsförbundets nya rutiner kräver att vi har dessa uppgifter.